Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων αποτελεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο , το οποίο απευθύνεται σε γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών και στόχο έχει να βοηθήσει τους γονείς να βρουν τους τρόπους με τους οποίους θα παρέχουν θετική ενίσχυση στα παιδιά τους και να επεξεργαστούν ζητήματα γύρω από τη διαδικασία της γονεϊκότητας. Ο ρόλος του θεραπευτή είναι διττός. Αφενός, να προσφέρει συναισθηματική στήριξη στους γονείς, σε καταστάσεις που ο γονεϊκός ρόλος γίνεται πολύ απαιτητικός και πιεστικός. Αφετέρου, να βοηθήσει τους γονείς να έχουν μια πιο ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά τους, συμβάλλοντας έτσι στην υγιή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς σταδιακά εξελίσσουν τις δεξιότητες της ενεργητικής ακρόασης των συναισθημάτων και των αναγκών των παιδιών που, πολλές φορές, εκφράζονται με έναν πιο ακατέργαστο τρόπο και της θέσπισης διακριτών ορίων και ρόλων στη μεταξύ τους σχέση.

Παράλληλα, επειδή ο τρόπος που ο κάθε γονέας ανταποκρίνεται στα οικογενειακά ερεθίσματα και τις ανάγκες των παιδιών συνδέεται άρρηκτα με τα βιώματα του παρελθόντος, οι ίδιοι οι γονείς ενθαρρύνονται να συζητήσουν σχετικά με τα δικά τους παιδικά βιώματα, ώστε να αποκτήσουν επίγνωση της επιρροής τους. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, διερευνάται και η συνεργασία και η συμφωνία στους στόχους ανάμεσα στους δύο γονείς, καθώς αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη ή μη του αισθήματος ασφάλειας στα παιδιά. Η συχνότητα των συνεδριών είναι συνήθως μία φορά εβδομαδιαίως και διαρκεί 45-50’, ενώ η διάρκεια της θεραπείας ποικίλλει ανάλογα με το εκάστοτε αίτημα και την εκάστοτε περίπτωση.

Μερικές από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι γονείς αναζητούν τη συμβουλή του ψυχολόγου είναι: 

  • Δυσκολίες στην επικοινωνία, συγκρούσεις στο γονεϊκό ζευγάρι
  • Επώδυνες αλλαγές όπως ένα διαζύγιο, πένθος, δυσκολίες χειρισμού καθημερινών καταστάσεων (π.χ. οριοθέτηση, διαδικασία διαβάσματος, συνήθειες ύπνου, φαγητού)
  •  Προβλήματα συμπεριφοράς (π.χ. επιθετικότητα, υπερκινητικότητα, ξεσπάσματα θυμού)
  • Συναισθηματικά προβλήματα (π.χ. φοβίες, άγχος, κατάθλιψη, εσωστρέφεια, παθητικότητα)
  • Παθολογικά συμπτώματα όπως ενούρηση, διαταραχές ύπνου, διατροφικές διαταραχές, μαθησιακά προβλήματα, διάσπαση προσοχής κλπ.