Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μία διαδικασία μέσα από την οποία το άτομο έχει την ευκαιρία να γνωρίσει βαθύτερα τον εαυτό του και να νοηματοδοτήσει τις εμπειρίες του με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να προχωρήσει τη ζωή του με μεγαλύτερη ελευθερία.

" Το παράδοξο είναι οτι όταν αποδεχτώ τον εαυτό μου γι αυτό που είμαι, τότε ακριβώς μπορώ ν'αλλάξω.¨

                                                              Carl Rogers

Λίγα λόγια για την Ψυχοθεραπεία…

Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μία διαδικασία μέσα από την οποία ο θεραπευόμενος έχει την ευκαιρία να γνωρίσει βαθύτερα τον εαυτό του και να νοηματοδοτήσει τις εμπειρίες του με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να προχωρήσει τη ζωή του με μεγαλύτερη ελευθερία.

Η δημιουργία ενός ασφαλούς θεραπευτικού περιβάλλοντος πλήρους αποδοχής βοηθά το άτομο να έρθει σε επαφή με τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, να τα αναγνωρίσει και να τα εκφράσει ελεύθερα. Ως διαδικασία, η ψυχοθεραπεία βασίζεται στην εγκαθίδρυση και ισχυροποίηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης και κατανόησης ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο. Μέσα από αυτή τη σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ο θεραπευόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει διαφορετικές πτυχές του εαυτού του, να διερευνήσει εμπειρίες και πιθανά τραύματα του παρελθόντος, δυσλειτουργίες στις σχέσεις με τους σημαντικούς άλλους, καθώς και να κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια όσων τον απασχολούν.

Παράλληλα, η αλληλεπίδραση μεταξύ θεραπευτή-θεραπευόμενου διευκολύνει τον δεύτερο να κατανοήσει όσα τον δυσκολεύουν στην παρούσα φάση της ζωής του, να αναδείξει τις προσωπικές του δυνάμεις καθώς και νέες οπτικές.

Λίγα λόγια για την Προσέγγισή μου…

Οι προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας που ακολουθώ, κατά βάση, είναι η Συμβουλευτική προσέγγιση κατά CRRogers, καθώς και η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία κατά ATBeck. Αυτές οι δύο προσεγγίσεις αποτελούν δύο δρόμους προσωπικής ανάπτυξης και υποστήριξης του ατόμου, που αλληλοσυμπληρώνονται. 

Η Συμβουλευτική δίνει έμφαση και στοχεύει σε ζητήματα αυτοανάπτυξης, αυτογνωσίας και αποτελεσματικότερης έκφρασης συναισθημάτων, σκέψεων και βιωμάτων μέσα από την τεχνική της ενεργητικής ακρόασης, την ενσυναίσθηση και την άνευ όρων αποδοχή. Η Συμβουλευτική διευκολύνει την δια βίου προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανησυχίες ή δυσκολίες. Ο όρος Συμβουλευτική δεν σχετίζεται με την παροχή συμβουλών από τον θεραπευτή ως αυθεντία, καθώς στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, ο θεραπευόμενος έχει ενεργό ρόλο ως προς την ανάπτυξη της ψυχικής του ανθεκτικότητας με την κατάλληλη καθοδήγηση από τον θεραπευτή. 

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία είναι μια δομημένη, εστιασμένη στο πρόβλημα, επικεντρωμένη στο παρόν, συνεργατική και σχετικά βραχύχρονη μορφή ψυχοθεραπείας. Βασική αρχή της προσέγγισης αυτής είναι πως δεν είναι πάντα τα ίδια τα γεγονότα, αλλά η ερμηνεία που δίνουμε σε αυτά και ο τρόπος αντιμετώπισής μας  που μας κάνουν να αισθανόμαστε άσχημα. Μέσα από τη θεραπεία, ο θεραπευόμενος γνωρίζει τον τρόπο που οι βαθύτερες πεποιθήσεις του, οι αυτόματες σκέψεις του, οι συμπεριφορές και τα συναισθήματά του συνδέονται και αλληλεπιδρούν. Αναγνωρίζοντας, τροποποιώντας και αναδομώντας, λοιπόν, αυτές τις βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις και τις σκέψεις του ατόμου («Γνωσιακή»), μπορεί να επέλθει και η βελτίωση στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά του («Συμπεριφοριστική»). Τελικός στόχος της παρέμβασης είναι το άτομο να αποκτήσει δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του, τόσο στην παρούσα δυσκολία, όσο και σε μελλοντικά πιθανά προβλήματα, με στόχο να γίνει ο ίδιος “θεραπευτής του εαυτού του”.